Adozioni dal 2007
 


  2017
28 gennaio: Kamonchanok
24 marzo: Pakhwan
8 luglio: Natchapon
4 agosto: Kawin
6 agosto: Saliya
14 ottobre: Kantaphat
14 ottobre: Jirapath
22 dicembre: Thanin
22 dicembre: Chayangkun
2016
6 febbraio: Rithikun
6 febbraio: Chananthida
22 febbraio: Ton
22 marzo: Sirikhwan
23 aprile: Pemika
23 aprile: Witsanu
21 agosto: Pattharaphon
21 agosto: Thiraphon
3 ottobre: Poomthum
19 novembre: Teerak
23 dicembre: Thayaton
2015
23 gennaio: Thiradon
17 agosto: Paranya
17 agosto: Suphapon
26 novembre: Patcharapon
2014
27 marzo: Tawan
17 settembre: Thitikarn

  2013
11 gennaio: Kan
8 marzo: Khunakoorn
9 marzo: Mongkhol
20 settembre: Jomyuth
21 settembre: Ton
2012
6 maggio: Soranan
18 agosto: Nannaphin
22 dicembre: Wanchana
22 dicembre: Sirinthorn
2011
15 gennaio: Nuna
13 aprile: Natthawut
17 maggio: Wannakan
28 ottobre: Thanakorn
4 novembre: Thipathai
18 dicembre: Nittha
2010
17 gennaio: Somchai
30 gennaio: Mina
12 giugno: Phornphat
17 giugno: Pratch
17 giugno: Phiranat
3 settembre: Praphaporn
2 novembre: Anuchit
2 novembre: Phairin
8 novembre: Watcharaphon

  2009
21 gennaio: Natnari
4 marzo: Phawin
12 aprile: Saranya
24 maggio: David
18 luglio: Ariela

2008
29 gennaio: Sasiwimon
25 aprile: Phawin
26 ottobre: Orranicha
12 dicembre: Alice
2007
27 gennaio: Mod
13 marzo: Chananya
29 giugno: Benyapha
14 dicembre: Phichai